Ordinarie föreningsstämma utförd

Ordinarie föreningsstämma hölls den 14/4.

Protokoll ska upprättas inom tre veckor och kan lämnas ut som papperskopia vid en begäran till styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen