Kategoriarkiv: Nyheter

Sommarbrev 2021 från styrelsen

Radonmätning vår 2021

Radonmätningen visade värden över gränsen i ett fåtal lägenheter, men generellt i hela föreningen ligger vi under gränsvärdet på 200 Bq/m³. Ludvika kommun har inte gett oss något föreläggande om åtgärd i detta läge, men vi kommer att genomföra kortare mätningar i de lägenheter som var över gränsvärdet senare i höst. Styrelsen kommer at kontakta de lägenhetsinnehavare det gäller. Ni som hade mätutrustning i era lägenheter kan kontakta styrelsen ifall ni vill ha rapporten för er egen lägenhet.

Övergång till HSB gällande föreningens ekonomiska förvaltning

Den 1 juli övergår föreningens ekonomiska förvaltning till HSB. Information om hur avgiften betalas framöver kom med brevutskick den 24 juni. De som haft autogiro tidigare måste betala de tre första fakturorna som kom med posten. Till kommande avgifter går det däremot att välja om man vill ha e-faktura, autogiro, Kivra eller PDF via epost, mer info finns i brevet från HSB.

Matavfallssortering

I slutet av juli är det dags för oss att börja matavfallssortera. Detta innebär att alla boende inom kort ska börja sortera ut matavfallet och lägga det i en separat matavfallspåse. Påsen läggs sedan i de nya behållarna som kommer finnas ute på gårdarna. I samband med starten kommer styrelsen att dela ut ett startpaket till varje hushåll. Startpaketet innehåller en matavfallsbehållare att ha under diskbänken, en bunt med 80 matavfallspåsar, en slaskskrapa samt mer utförlig information ifrån WBAB.

När startpaketen delats ut kommer vi att stänga sopnedkasten och börja använda de nya behållarna med placering framför Grottvägen 15A, Generatorgatan 3C och Tre krokars gata 20A.

Där ska både matavfall och restavfall slängas. Behållarna är uppmärkta. Restavfall är det som blir över efter att du sorterat ut matavfall, förpackningar i papper, plast, glas och metall, tidningar och returpapper.

Vi kommer att dela ut startpaketen/ställa de utanför respektive dörr.

Förpackningar slängs fortsättningsvis precis som idag vid återvinningsstationerna, tex vid korsningen Grottvägen-Magnetbacken.

Om du har frågor eller funderingar kring hur matavfallsinsamlingen fungerar så finns mer information på wbab.se

Vattenvarnare

Det börjar bli dags att byta batterierna i de vattenvarnare som vi installerade i lägenheterna 2018 – detta för att upptäcka eventuella läckage i god tid. Detta går att gör själv – enligt instruktioner nedan – eller så kontaktar ni själva HSB som hjälper er med detta.

Vi har köpt in batterier, så ifall man önskar ett sådant kan man höra av sig till någon i styrelsen så ordnar vi det.

Rensning av allmänna utrymmen

Utrensningen av de allmänna utrymmena på våra vindar är färdig. Vår långtidsplan är att skapa fler förråd av dessa ytor som vi ska kunna hyra ut till er boende framöver.

Vi har även planerat att ge bort fler cyklar som vi plockat undan. Detta kommer troligen ske senare i höst.

Persienner

Vi vill påminna er om att den svarta sidan på persiennerna ska vara vända inåt i lägenheten samt att man ska undvika att ha persiennerna halvt uppdragna. Annars finns det risk att fönsterrutorna spricker av den temperaturskillnad som uppstår.

Telia-paket

Vi har fortfarande ett antal paket med router och TV-boxar från Telia kvar. De som inte har hämta är välkomna att göra det, kontakta styrelsen så fixar vi det!

Nya bänkar

Under maj-juni har delar av styrelsen renoverat två sittbänkar som har skänkts till vår förening. Dessa har vi nu ställt fram vid lekplatsen samt framför Grottvägen 15. Vi hoppas att ni ska kunna njuta av sommaren lite extra med dessa nya sittplatser på våra gårdar!

Glad midsommar önskar styrelsen för BRF Generatorn!

Radonmätning vår 2021

Radonmätningen visade värden över gränsen i ett fåtal lägenheter, men generellt i hela föreningen ligger vi under gränsvärdet på 200 Bq/m³. Ludvika kommun har inte gett oss något föreläggande om åtgärd i detta läge, men vi kommer att genomföra kortare mätningar i de lägenheter som var över gränsvärdet senare i höst. Styrelsen kommer at kontakta de lägenhetsinnehavare det gäller. Ni som hade mätutrustning i era lägenheter kan kontakta styrelsen ifall ni vill ha rapporterna för era lägenheten.

Nedan ser ni en sammanställning av resultatet per portuppgång.

Föreningsstämma 2021

BRF Generatorn
Föreningsstämma 2021

Årets föreningsstämma kommer att genomföras som en så kallad poströstningsstämma. Det
innebär att alla medlemmar har fått ett formulär som fylls i och lämnas in senast den 23
april. Detta förfarande ersätter det ordinarie föreningsstämman som brukar ske på plats i en
möteslokal.

Handlingar
Föreningsstämmans handlingar finns här.

Dagordning föreningsstämma 2021
Budget 2021
Årsredovisning

Presentation kandidater till styrelsen
Proposition från styrelsen – Vaktbolag

Protokoll föreningsstämma 2020
Stadgar Brf Generatorn Föreningsstämma/Årsmöte
Poströstningsformulär

Vi har även skrivit ut ett antal exemplar av handlingarna och lagt ut på följande platser:
• Mangelrummet i tvättstugan, Tre krokars gata 20
• Mangelrummet i tvättstugan, Generatorgatan 1
• Bokoteket vid Bastun, Generatorngatan 3

Inlämning av formulär
Ifyllda formulär ska vara inlämnade i föreningens brevlåda (Generatorgatan 3A, en trappa
ner) senast den 23 april. Återlämna gärna formuläret i det bifogade kuvertet.
Det går även bra att mejla in det ifyllda formuläret till brfgeneratorn@telia.com, men då
måste pappersformuläret vara underskrivet och inskannat.

Rösträkning och webbsändning
Den formella stämman inklusive räkning av röster kommer att ske den 25 april från kl 15.00.
Detta kommer att webbsändas på webbadressen meet.google.com/qtn-grsa-agj för de som
är intresserade att titta på.