Förslag på utökning av parkeringsplatser

Eftersom det har varit problem med framkomlighet, olämpliga parkeringar och parkeringsböter på området så tittar styrelsen på möjligheter att utöka parkeringsplatser. Ett förslag på möjlig utökning av parkeringsplatser kan ni hitta här.

I samband med detta är det också tänkt att vi ska försöka uppgradera cykelställ så att säkrare låsning möjliggörs.

Förslag och kommentarer mottages gärna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen