Författararkiv: generatorn

Ordinarie föreningsstämma utförd

Ordinarie föreningsstämma hölls den 15/4.

Där genomfördes den första av två omröstningar gällande uppdatering av stadgar, stämman röstade då för de nya föreslagna stadgarna.
En extra stämma kommer kallas inom kort för att hålla den avgörande röstningen, och därefter kommer dessa lämnas till bolagsverket för registrering.

Nya stadgar för BRF Generatorn

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Fastighetsskötsel i ny regi

Viktig information till medlemmarna i Brf Generatorn

Som vi nämnde i julbrevet har vi jobbat med att finna en lösning gällande fastighetsskötseln, när vår vaktmästare nu går i pension. Vi har beslutat oss och tecknat ett avtal med HSB Dalarna, som även sköter om grannföreningarna. HSB tar över skötseln från 1 mars 2018.

HSB har ett servicecenter som tar emot felanmälningar dagtid och numret är 0243 – 25 71 25. Vid problem i boendet som ni önskar hjälp med, ringer ni servicecentret så registrerar de alla uppgifter och informerar fastighetsskötaren som sedan tar kontakt med er. Kostnaden för hjälp i hemmet kommer att faktureras av HSB.

Vid akuta fel på kvällar och helger har HSB jourtelefon 0243 – 25 71 45, men avser då fel som inte kan vänta till nästa vardag.

Denna information finner du även nere i trapphuset från 1 mars 2018.

Curth Lindenbrandt blir vår nya vicevärd för föreningen. Curth har i flera år varit med i styrelsen och är väl insatt i föreningen.

Vi tror på att allt detta kommer att bli en väldigt bra lösning för vår förening.

Bästa hälsningar från oss i
Styrelsen