Författararkiv: generatorn

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020, UPPDATERAD

Kallelse till ordinarie föreninsstämma har nu lämnats ut till samtliga medlemmar.
Den går även att läsa här: Kallelse
Här hittar ni även: DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 200617

Datum: 2020-06-17 kl 18.00

Plats: Tre krokars gata 13, vid Scoutlokalen på baksidan
Samt via Google Meets. Anslut till videomötet genom den här länken:
https://meet.google.com/sbs-gmqg-fjw

Tillägg av möteshandlingar 2020-06-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Resultaträkning och Balansräkning 2019
Budget 2020

Telia Bredband och TV
Offert
Presentation

Beslut om att uppdatera avgifter för P-platser
Förslag på höjning av P-avgift under 2020, med start från oktober 2020:

    • Höjer uteplats utan motorvärmare med 25 kr till 75 kr per månad.
    • Höjer uteplats med motorvärmare med 50 kr till 150 kr per månad.
    • Höjer garage med 90 kr till 350 kr per månad.
    • Vidare kommer pris för plats med laddstolpe behöva ses över av styrelsen beroende på elförbrukning men troligen landa under 500 kr per månad för de som har elbil (lite beroende på hur många kWh per månad som går åt).

Investera i solceller på våra tak
Beslut om styrelsen får investera i solceller på våra tak

Uppdatera lås till lägenheter

Beslut om att uppdatera lås till lägenheter i samband med utbyte av portar

Motioner
Parkeringsstorlek
Förlängning av sista torktid i tvättstugorna

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Uppskjuten årsstämma!

Som ni alla vet har regeringen på uppmaning av folkhälsomyndigheten uppmanat alla att inte
samlas i större grupper för att minska spridningsrisken för Coronaviruset. Detta har även lett till
att HSB och Fastighetsägarna nu rekommenderar att bostadsrättsföreningar skjuter upp sina
årsstämmor. Vi har därför beslutat att även Brf Generatorns årsstämma kommer skjutas upp till senast juni månad.

Om någon medlem inte håller med om beslutet vänligen kontakta ordf. Mikael Hjort eller någon annan i styrelsen, så får vi se över om möjligheter finns att ordna en digital årsstämma så snart som möjligt.

Årsmöte
Årsmötet var ursprungligen planerat till den 22:a april men tyvärr kan vi inte idag säga när det är säkert att genomföra årsstämman. Om det inte går att genomföra en årsstämma på plats senast i juni, kommer vi ordna en digital årsstämma.

(Utdrag ur vårbrev, ni kan hitta detta på sidan om Föreningen)

Mvh
Styrelsen

Intresse av styrelsemedlemskap?

Även i år finns det plats för ytterligare styrelseledamöter i styrelsen, så om du vill vara med och påverka hur vår Brf förvaltas är du varmt välkommen att höra av dig till Peter Grundström
(070-604 03 49) och/eller Niklas Nordström.

Med anledning av att det varit bränder på Högberget

Med anledning av att det varit bränder på Högberget.

Polisen och Räddningstjänsten Dala Mitt uppmanar att:

• Hålla trapphus och källare fria från brännbara material så långt som möjligt.
• Se till att det inte finns brännbara material nära fasaden.
• Se till att dörrar är stängda och låsta när du passerat dem.
• Om det uppstår brand – stanna i lägenheten, håll dörren stängd och ring 112.
• Var uppmärksam om du ser okända personer röra sig i närheten av fastigheten. Kontakta Polisen 114 14 om du ser något avvikande.

Det är viktigt att du som medlem inte kastar avfall på fel plats i ert hus som till exempel i trappuppgången. Se också till att hålla trappuppgångar, vindar och källare fria från saker som barnvagnar, möbler och dylikt. Det blir en brandfara samt försvårar framkomligheten.

Våra medlemmar ska bo tryggt och genom att vi tillsammans hjälps åt minskar vi risker och underlättar för alla.

Med vänlig hälsning
Styrelsen