Radonmätning vår 2021

Radonmätningen visade värden över gränsen i ett fåtal lägenheter, men generellt i hela föreningen ligger vi under gränsvärdet på 200 Bq/m³. Ludvika kommun har inte gett oss något föreläggande om åtgärd i detta läge, men vi kommer att genomföra kortare mätningar i de lägenheter som var över gränsvärdet senare i höst. Styrelsen kommer at kontakta de lägenhetsinnehavare det gäller. Ni som hade mätutrustning i era lägenheter kan kontakta styrelsen ifall ni vill ha rapporterna för era lägenheten.

Nedan ser ni en sammanställning av resultatet per portuppgång.