Uppdatering om gemensamt bredband och TV via Telia

Vi har nu tecknat avtal med Telia om vårt gemensamma bredband som beslutades om på föreningsstämman innan sommaren. På grund av semestrar har det tyvärr tagit längre tid än förväntat att formellt teckna avtalet – vilket gör att avtalet inte kommer börja gälla i oktober som vi diskuterade på föreningsstämman. Vårt mål är att dra igång så fort som möjligt, men ändå lämna 3 månader för att avsluta avtal om internet och/eller TV från någon annan leverantör.

Start för nya avtalet:

Det nya avtalet kommer börja gälla den 1 december 2020. Vi uppmanar därför alla som idag har internet eller TV via någon annan leverantör än Telia att säga upp detta avtal omgående och ange slutdag för ert gamla avtal till den 30e november 2020.

Om ni redan sagt upp ert avtal till en tidigare dag än 30e november går det säkert att förlänga fram till 30e nov, alternativt rekommenderar vi att teckna ett löpande avtal med Telia utan bindningstid – då alla som idag har privata avtal med Telia kommer flyttas över till gruppavtalet den 1 december. Så det kommer ge den smidigaste övergången.

Ökad medlemsavgift för bredband:

Som beslutades på föreningsstämman i juni, kommer vi höja medlemsavgiften per lägenhet med 290 kr per månad för att täcka kostnaderna för gemensamt bredband och TV. Detta kommer börja gälla från och med avgiften för december, notera dock att denna betalas redan i november!

Offert Brf Generatorn

Med vänliga hälsningar

Styrelsen