Med anledning av att det varit bränder på Högberget

Med anledning av att det varit bränder på Högberget.

Polisen och Räddningstjänsten Dala Mitt uppmanar att:

• Hålla trapphus och källare fria från brännbara material så långt som möjligt.
• Se till att det inte finns brännbara material nära fasaden.
• Se till att dörrar är stängda och låsta när du passerat dem.
• Om det uppstår brand – stanna i lägenheten, håll dörren stängd och ring 112.
• Var uppmärksam om du ser okända personer röra sig i närheten av fastigheten. Kontakta Polisen 114 14 om du ser något avvikande.

Det är viktigt att du som medlem inte kastar avfall på fel plats i ert hus som till exempel i trappuppgången. Se också till att hålla trappuppgångar, vindar och källare fria från saker som barnvagnar, möbler och dylikt. Det blir en brandfara samt försvårar framkomligheten.

Våra medlemmar ska bo tryggt och genom att vi tillsammans hjälps åt minskar vi risker och underlättar för alla.

Med vänlig hälsning
Styrelsen