OVK-besiktning

OVK-besiktning

(Obligatorisk Ventilations Kontroll) kommer att utföras från mitten av maj månad 2018.
Detta är ett obligatoriskt krav från Ludvika Kommun, vilket innebär att Ludvika Sotarn som
kommer att utföra arbetet måste få tillträde till alla lägenheter. Ludvika Sotarn kommer att
meddelande när det är aktuellt för Er port då de blir Er kontaktperson. Samtidigt som
besiktningen sker kommer de även att rensa ventilationskanalerna.

Styrelsen