Websida uppdaterad med engelsk text – Felsökning kontaktformulär

Websidan har nu uppdaterats med språkval och engelsk text efter önskemål från medlemmar.

Det har även framkommit att det är problem med användning av kontaktformulär, felsökning pågår.

Med vänlig hälsning
Styrelsen