Uppskjuten årsstämma!

Som ni alla vet har regeringen på uppmaning av folkhälsomyndigheten uppmanat alla att inte
samlas i större grupper för att minska spridningsrisken för Coronaviruset. Detta har även lett till
att HSB och Fastighetsägarna nu rekommenderar att bostadsrättsföreningar skjuter upp sina
årsstämmor. Vi har därför beslutat att även Brf Generatorns årsstämma kommer skjutas upp till senast juni månad.

Om någon medlem inte håller med om beslutet vänligen kontakta ordf. Mikael Hjort eller någon annan i styrelsen, så får vi se över om möjligheter finns att ordna en digital årsstämma så snart som möjligt.

Årsmöte
Årsmötet var ursprungligen planerat till den 22:a april men tyvärr kan vi inte idag säga när det är säkert att genomföra årsstämman. Om det inte går att genomföra en årsstämma på plats senast i juni, kommer vi ordna en digital årsstämma.

(Utdrag ur vårbrev, ni kan hitta detta på sidan om Föreningen)

Mvh
Styrelsen