Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020, UPPDATERAD

Kallelse till ordinarie föreninsstämma har nu lämnats ut till samtliga medlemmar.
Den går även att läsa här: Kallelse
Här hittar ni även: DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 200617

Datum: 2020-06-17 kl 18.00

Plats: Tre krokars gata 13, vid Scoutlokalen på baksidan
Samt via Google Meets. Anslut till videomötet genom den här länken:
https://meet.google.com/sbs-gmqg-fjw

Tillägg av möteshandlingar 2020-06-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Resultaträkning och Balansräkning 2019
Budget 2020

Telia Bredband och TV
Offert
Presentation

Beslut om att uppdatera avgifter för P-platser
Förslag på höjning av P-avgift under 2020, med start från oktober 2020:

    • Höjer uteplats utan motorvärmare med 25 kr till 75 kr per månad.
    • Höjer uteplats med motorvärmare med 50 kr till 150 kr per månad.
    • Höjer garage med 90 kr till 350 kr per månad.
    • Vidare kommer pris för plats med laddstolpe behöva ses över av styrelsen beroende på elförbrukning men troligen landa under 500 kr per månad för de som har elbil (lite beroende på hur många kWh per månad som går åt).

Investera i solceller på våra tak
Beslut om styrelsen får investera i solceller på våra tak

Uppdatera lås till lägenheter

Beslut om att uppdatera lås till lägenheter i samband med utbyte av portar

Motioner
Parkeringsstorlek
Förlängning av sista torktid i tvättstugorna

Med vänlig hälsning
Styrelsen