Fastighetsskötsel i ny regi

Viktig information till medlemmarna i Brf Generatorn

Som vi nämnde i julbrevet har vi jobbat med att finna en lösning gällande fastighetsskötseln, när vår vaktmästare nu går i pension. Vi har beslutat oss och tecknat ett avtal med HSB Dalarna, som även sköter om grannföreningarna. HSB tar över skötseln från 1 mars 2018.

HSB har ett servicecenter som tar emot felanmälningar dagtid och numret är 0243 – 25 71 25. Vid problem i boendet som ni önskar hjälp med, ringer ni servicecentret så registrerar de alla uppgifter och informerar fastighetsskötaren som sedan tar kontakt med er. Kostnaden för hjälp i hemmet kommer att faktureras av HSB.

Vid akuta fel på kvällar och helger har HSB jourtelefon 0243 – 25 71 45, men avser då fel som inte kan vänta till nästa vardag.

Denna information finner du även nere i trapphuset från 1 mars 2018.

Curth Lindenbrandt blir vår nya vicevärd för föreningen. Curth har i flera år varit med i styrelsen och är väl insatt i föreningen.

Vi tror på att allt detta kommer att bli en väldigt bra lösning för vår förening.

Bästa hälsningar från oss i
Styrelsen