Ordinarie föreningsstämma utförd

Ordinarie föreningsstämma hölls den 15/4.

Där genomfördes den första av två omröstningar gällande uppdatering av stadgar, stämman röstade då för de nya föreslagna stadgarna.
En extra stämma kommer kallas inom kort för att hålla den avgörande röstningen, och därefter kommer dessa lämnas till bolagsverket för registrering.

Nya stadgar för BRF Generatorn

Med vänlig hälsning
Styrelsen