Föreningsstämma 2021

BRF Generatorn
Föreningsstämma 2021

Årets föreningsstämma kommer att genomföras som en så kallad poströstningsstämma. Det
innebär att alla medlemmar har fått ett formulär som fylls i och lämnas in senast den 23
april. Detta förfarande ersätter det ordinarie föreningsstämman som brukar ske på plats i en
möteslokal.

Handlingar
Föreningsstämmans handlingar finns här.

Dagordning föreningsstämma 2021
Budget 2021
Årsredovisning

Presentation kandidater till styrelsen
Proposition från styrelsen – Vaktbolag

Protokoll föreningsstämma 2020
Stadgar Brf Generatorn Föreningsstämma/Årsmöte
Poströstningsformulär

Vi har även skrivit ut ett antal exemplar av handlingarna och lagt ut på följande platser:
• Mangelrummet i tvättstugan, Tre krokars gata 20
• Mangelrummet i tvättstugan, Generatorgatan 1
• Bokoteket vid Bastun, Generatorngatan 3

Inlämning av formulär
Ifyllda formulär ska vara inlämnade i föreningens brevlåda (Generatorgatan 3A, en trappa
ner) senast den 23 april. Återlämna gärna formuläret i det bifogade kuvertet.
Det går även bra att mejla in det ifyllda formuläret till brfgeneratorn@telia.com, men då
måste pappersformuläret vara underskrivet och inskannat.

Rösträkning och webbsändning
Den formella stämman inklusive räkning av röster kommer att ske den 25 april från kl 15.00.
Detta kommer att webbsändas på webbadressen meet.google.com/qtn-grsa-agj för de som
är intresserade att titta på.