Författararkiv: generatorn

Intresse av styrelsemedlemskap?

Även i år finns det plats för ytterligare styrelseledamöter i styrelsen, så om du vill vara med och påverka hur vår Brf förvaltas är du varmt välkommen att höra av dig till Peter Grundström
(070-604 03 49) och/eller Niklas Nordström.

Med anledning av att det varit bränder på Högberget

Med anledning av att det varit bränder på Högberget.

Polisen och Räddningstjänsten Dala Mitt uppmanar att:

• Hålla trapphus och källare fria från brännbara material så långt som möjligt.
• Se till att det inte finns brännbara material nära fasaden.
• Se till att dörrar är stängda och låsta när du passerat dem.
• Om det uppstår brand – stanna i lägenheten, håll dörren stängd och ring 112.
• Var uppmärksam om du ser okända personer röra sig i närheten av fastigheten. Kontakta Polisen 114 14 om du ser något avvikande.

Det är viktigt att du som medlem inte kastar avfall på fel plats i ert hus som till exempel i trappuppgången. Se också till att hålla trappuppgångar, vindar och källare fria från saker som barnvagnar, möbler och dylikt. Det blir en brandfara samt försvårar framkomligheten.

Våra medlemmar ska bo tryggt och genom att vi tillsammans hjälps åt minskar vi risker och underlättar för alla.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Förslag på utökning av parkeringsplatser

Eftersom det har varit problem med framkomlighet, olämpliga parkeringar och parkeringsböter på området så tittar styrelsen på möjligheter att utöka parkeringsplatser. Ett förslag på möjlig utökning av parkeringsplatser kan ni hitta här.

I samband med detta är det också tänkt att vi ska försöka uppgradera cykelställ så att säkrare låsning möjliggörs.

Förslag och kommentarer mottages gärna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen