Författararkiv: generatorn

Uppdatering om gemensamt bredband och TV via Telia

Vi har nu tecknat avtal med Telia om vårt gemensamma bredband som beslutades om på föreningsstämman innan sommaren. På grund av semestrar har det tyvärr tagit längre tid än förväntat att formellt teckna avtalet – vilket gör att avtalet inte kommer börja gälla i oktober som vi diskuterade på föreningsstämman. Vårt mål är att dra igång så fort som möjligt, men ändå lämna 3 månader för att avsluta avtal om internet och/eller TV från någon annan leverantör.

Start för nya avtalet:

Det nya avtalet kommer börja gälla den 1 december 2020. Vi uppmanar därför alla som idag har internet eller TV via någon annan leverantör än Telia att säga upp detta avtal omgående och ange slutdag för ert gamla avtal till den 30e november 2020.

Om ni redan sagt upp ert avtal till en tidigare dag än 30e november går det säkert att förlänga fram till 30e nov, alternativt rekommenderar vi att teckna ett löpande avtal med Telia utan bindningstid – då alla som idag har privata avtal med Telia kommer flyttas över till gruppavtalet den 1 december. Så det kommer ge den smidigaste övergången.

Ökad medlemsavgift för bredband:

Som beslutades på föreningsstämman i juni, kommer vi höja medlemsavgiften per lägenhet med 290 kr per månad för att täcka kostnaderna för gemensamt bredband och TV. Detta kommer börja gälla från och med avgiften för december, notera dock att denna betalas redan i november!

Offert Brf Generatorn

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020, UPPDATERAD

Kallelse till ordinarie föreninsstämma har nu lämnats ut till samtliga medlemmar.
Den går även att läsa här: Kallelse
Här hittar ni även: DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 200617

Datum: 2020-06-17 kl 18.00

Plats: Tre krokars gata 13, vid Scoutlokalen på baksidan
Samt via Google Meets. Anslut till videomötet genom den här länken:
https://meet.google.com/sbs-gmqg-fjw

Tillägg av möteshandlingar 2020-06-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Resultaträkning och Balansräkning 2019
Budget 2020

Telia Bredband och TV
Offert
Presentation

Beslut om att uppdatera avgifter för P-platser
Förslag på höjning av P-avgift under 2020, med start från oktober 2020:

    • Höjer uteplats utan motorvärmare med 25 kr till 75 kr per månad.
    • Höjer uteplats med motorvärmare med 50 kr till 150 kr per månad.
    • Höjer garage med 90 kr till 350 kr per månad.
    • Vidare kommer pris för plats med laddstolpe behöva ses över av styrelsen beroende på elförbrukning men troligen landa under 500 kr per månad för de som har elbil (lite beroende på hur många kWh per månad som går åt).

Investera i solceller på våra tak
Beslut om styrelsen får investera i solceller på våra tak

Uppdatera lås till lägenheter

Beslut om att uppdatera lås till lägenheter i samband med utbyte av portar

Motioner
Parkeringsstorlek
Förlängning av sista torktid i tvättstugorna

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Uppskjuten årsstämma!

Som ni alla vet har regeringen på uppmaning av folkhälsomyndigheten uppmanat alla att inte
samlas i större grupper för att minska spridningsrisken för Coronaviruset. Detta har även lett till
att HSB och Fastighetsägarna nu rekommenderar att bostadsrättsföreningar skjuter upp sina
årsstämmor. Vi har därför beslutat att även Brf Generatorns årsstämma kommer skjutas upp till senast juni månad.

Om någon medlem inte håller med om beslutet vänligen kontakta ordf. Mikael Hjort eller någon annan i styrelsen, så får vi se över om möjligheter finns att ordna en digital årsstämma så snart som möjligt.

Årsmöte
Årsmötet var ursprungligen planerat till den 22:a april men tyvärr kan vi inte idag säga när det är säkert att genomföra årsstämman. Om det inte går att genomföra en årsstämma på plats senast i juni, kommer vi ordna en digital årsstämma.

(Utdrag ur vårbrev, ni kan hitta detta på sidan om Föreningen)

Mvh
Styrelsen

Intresse av styrelsemedlemskap?

Även i år finns det plats för ytterligare styrelseledamöter i styrelsen, så om du vill vara med och påverka hur vår Brf förvaltas är du varmt välkommen att höra av dig till Peter Grundström
(070-604 03 49) och/eller Niklas Nordström.